Styrelsen

Styrelsen 2018

 

Ordförande: Karin Hellqvist

Vice ordförande: Eleanor Dahlberg

Sekreterare: Mari Noren

Kassör: Johanna Jonasson

Ledamot: Lone Norberg

Suppleanter: Marina Nilsson och Eva Medin

 

 

Revisorer

Ordinarie: Inga-Britt Burestam

Ordinarie: Sophie Eklund

Suppleant: Karin Markebrand

Suppleant: Vakant

 

Valberedning

Sammankallande:

Sylvia Nilsson

Ledamoter:

Diana Nilsson, Nina Andersson

 

 

 

 

Sollefteå Brukshundklubb Kontakta oss: webmaster@sollefteabhk.se

Övergård 120

881 93 Sollefteå

 

© 2017