Styrelsen

Styrelsen 2018

 

Ordförande: Karin Hellqvist

Vice ordförande: Eleanor Dahlberg

Sekreterare: Mari Noren

Kassör: Lone Holm

Ledamot: Marina Nilsson

Suppleanter:

1: Eva Medin

2: Vakant

 

 

 

Revisorer

Ordinarie: Inga-Britt Burestam

Ordinarie: Sophie Eklund

Suppleant: Karin Markebrand

Suppleant: Vakant

 

Valberedning

Sammankallande:

Sylvia Nilsson

Ledamöter:

Nina Andersson

Vakant

 

 

 

 

Protokoll 2018

 

Årsmöte 17/2-18

Sollefteå Brukshundklubb Kontakta oss: ordforande@sollefteabhk.se

Övergård 120

881 93 Sollefteå

 

© 2017