Covid-19 information

COVID 19

Vi följer SBKs och SKKs riktlinjer angående hur verksamheten bedrivs på vår klubb.

För att få den senaste informationen vänligen läs:

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/

I nuläget är all organiserad verksamhet instäld tills vidare.


Info kommer när nya direktiv satts från högre ort.

Mari Norén/ styrelsen

Uppdaterad 29/11