Covid-19 information

"Vi har alla varit frustrerade över pandemin som hållit oss i ett hårt grepp under över ett år med allt vad det har inneburit. Nu har dock regeringen beslutat om lättnader i begränsningsregeln och SKK har anpassat sina rekommendationer utifrån det.Detta innebär att upp till 100 personer får vistas på samma plats vid utomhusarrangemang, vilket resulterar i att prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben kan öppna upp igen till en nästan normal tillvaro."


https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2021/05/nu-ar-det-dags-prov-och-tavlingar-oppnas-igen/