Styrelsen

Styrelsen 2019


Ordförande: Karin Hellqvist

Vice ordförande: Eleanor Dahlberg

Sekreterare:Maria Söderqvist

Kassör: Mari Norén

Ledamot: Sylvia Nilsson

Suppleanter:

1: Gudrun Bodin

2: Therese Eliasson
Revisorer

Ordinarie: Inga-Britt Burestam

Ordinarie: Sophie Eklund

Suppleant: Stefan Karlsson

Suppleant: Maria Sehlstedt


Valberedning

Sammankallande:

Linda Wallström

Ledamöter:

Vakant

Vakant

Protokoll 2018


Årsmöte 17/2-18

   

    Sollefteå Brukshundklubb                                              Kontakta oss: ordforande@sollefteabhk.se

    Övergård 120                                                                 

    881 93 Sollefteå


   © 2017