Styrelsen, protokoll

Styrelsen 2022


Ordförande: Karin Hellqvist

Vice ordförande: Rigmor Rehnström

Sekreterare: Mari Norén

Kassör: Sara Sjödin

Ledamot: Ulrica Maistedt

Suppleanter:

1: Sophie Eklund

2: Sofie Norvall

Revisorer

Ordinarie: Inga-Britt Burestam

Ordinarie: Veronica Björrklund

Suppleant: Stefan Karlsson


Valberedning

Sammankallande:

Josefine Källman

Ledamöter:

Eva Medin

Lone Holm


Webmaster: Mari Norén

sekreterare@sollefteabhk.se

Protokoll 2017


Årsmöte 17/2-18