Styrelsen, protokoll

Protokoll 2017


Årsmöte 17/2-18

Styrelsen 2021


Ordförande: Karin Hellqvist

Vice ordförande: Britt Marie Pettersson

Sekreterare: Anna Kristina (Anki) Sundmark

Kassör: Mari Norén

Ledamot: Ulrica Maistedt

Suppleanter:

1: Amanda Mannegård

2: Sofie Norvall

Revisorer

Ordinarie: Inga-Britt Burestam

Ordinarie: Rigmor Rehnström

Suppleant: Stefan Karlsson


Valberedning

Sammankallande:

Josefine Källman

Ledamöter:

Eva Medin

Lone Holm


Webmaster: Mari Norén

kassor@sollefteabhk.se

Årsmötesprotokoll

  2019 02 23

 årsmötesprotokoll 

Årsmöteshandlingar inför årsmöte 20210224


Årsmöteshandlingar 2020

Framsida

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Budgetförslag2021&2022

Förslag till medlemsavgifter 2022

Valberedningens förslag

Protokoll årsmöte

(Fullständiga handlingar med underskrifter finns på klubben.)