Styrelsen, protokoll

Årsmötesprotokoll

  2019 02 23

 årsmötesprotokoll 

Styrelsen 2022


Ordförande: Karin Hellqvist

Vice ordförande: Rigmor Rehnström

Sekreterare: Mari Norén

Kassör: Sara Sjödin

Ledamot: Ulrica Maistedt

Suppleanter:

1: Sophie Eklund

2: Sofie Norvall

Revisorer

Ordinarie: Stefan Karlsson

Ordinarie: Veronica Björrklund

Suppleant: Cicki Jannesson


Valberedning

Sammankallande:

Lone Holm

Ledamöter:

Eva Medin

Josefine Källman


Webmaster: Mari Norén

sekreterare@sollefteabhk.se

Protokoll 2017


Årsmöte 17/2-18