Styrelsen, protokoll

Styrelsen 2020


Ordförande: Karin Hellqvist

Vice ordförande: Britt Marie Pettersson

Sekreterare:Maria Söderqvist

Kassör: Mari Norén

Ledamot: Sylvia Nilsson

Suppleanter:

1: Gudrun Bodin

2: Amanda Mannegård

Revisorer

Ordinarie: Inga-Britt Burestam

Ordinarie: Rigmor Rehnström

Suppleant: Stefan Karlsson

Suppleant: Camilla Fundin


Valberedning

Sammankallande:

Eva Medin

Ledamöter:

Josefine Källman

Lone Holm


Webmaster: Mari Norén

kassor@sollefteabhk.se

   

    Sollefteå Brukshundklubb                                              Kontakta oss: ordforande@sollefteabhk.se

    Övergård 120                                                                  Webmaster: kassor@sollefteabhk.se 

    881 93 Sollefteå


   © 2017