Bruks/Lydnad/IPO


Sektoransvariga: Eva Medin (sammankallande), 

Lone holm, Karin Hellqvist

Kontakt:  bol@sollefteabhk.seTÄVLINGAR

Bruks & Lydnad

2020-06-06 Appell spår sök


2020-06-07 Lydnad start-I


2020-06-07 Lydnad start-I


2020-08-15 Appell spår sök


2020-08-22 Sök lägre, högre, elit

   

    Sollefteå Brukshundklubb                                              Kontakta oss: ordforande@sollefteabhk.se

    Övergård 120                                                                  Webmaster: kassor@sollefteabhk.se 

    881 93 Sollefteå


   © 2017