Bruks/Lydnad/IPO


Sektoransvariga: Eva Medin (sammankallande), 

Lone holm, Karin Hellqvist

Kontakt:  bol@sollefteabhk.seTÄVLINGAR

Bruks & Lydnad

2020-06-06 Appell spår sök


2020-06-07 Lydnad start-I


2020-06-07 Lydnad start-I


2020-08-15 Appell spår sök


2020-08-22 Sök lägre, högre, elit