Tävlingar och Prov

Vi följer SKKs och SBKs aktuella riktlinjer

så tävlingar kan komma att ställas in eller ändras med kort varsel

2021

Planerande tävlingar och prov

Bruks & Lydnad20210620 Sök lägre, högre

Nosework


2/5 Summit klass 2

MH

13/5 uppfödar MH

31/5 MH

1/6 MH

2/6 MH

5/6 Uppfödar MH

4/9 MH

5/9 MH

Där det står uppfödare bereds plats för övriga i mån av plats.