Tävlingar och Prov

Vi följer SKKs och SBKs aktuella riktlinjer

så tävlingar kan komma att ställas in eller ändras med kort varsel

2022

Planerande tävlingar och prov

Bruks Lydnad IGP


5/6 BH prov

6/6 IGP 1-3

11/6 Lydnad Start- 3(inställd)

12/6 Sök lägre- elit

9/7 Sök lägre- elit

28/8 Lydnad Start -1

2/10 BSL FPTR 1-3


Rallylydnad

10/7


Nosework


12/3 TSM klass 1

19/5 TEM Fordon klass 1

29/6 Doftprov kl 17.00

23/7 TEM 1 inomhus Ramsele

24/7 TSM 2 Ramsele

13/12 TEM behållare kl 1MH

31/5 Kväll (uppfödare)

1/6 Kväll

2/6 Kväll

13/8 Heldag

10/9 Heldag

11/9 Heldag

30/10