Sollefteå
Brukshundklubb

Medlemsmöte

Datum för nästa medlemsmöte är ej bestämt ännu.Hemsidan uppdaterad

Datum: 27 maj
Meddela gärna om något saknas eller ser kostigt ut.
Mail: webmaster@sollefteabhk.se

Nästa styrelsemöte: 29 maj 2023
Styrelsen har möten regelbundet hela året.

Vill du skicka in ett önskemål eller en frågan kan du göra det via mail till ordforande@sollefteabhk.se så tar vi upp det på nästa möte.