FRG – Frivilliga Resursgruppen


Frivilliga Resursgruppen, FRG, är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna
(däribland Svenska Bukshundklubben) med stöd frånMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Som medlem i Svenska Brukshundklubben har du som vill kunna göra skillnad möjlighet att gå med i FRG.
FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen,
eller för att vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.
Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för, plötsligt kan en vattenbrist
uppstå och kranarna i våra bostäder står tomma.En storskogsbrand kan bryta ut och påverka stora delar av samhället.
Vi kan drabbas av en smitta, kanske till och med en ny pandemi som sprids, precis som coronapandemin.
Vattenbrist, stora bränder och smittspridning påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och behovet av
förstärkningsresurser blir stort. Då finns FRG runt om i hela landet, beredda att aktiveras för att avlasta kommunerna.

Engagemang och vilja
De frivilliga som hjälper till vid påfrestningar och kriser i samhället är resurser från en FRG.
Alla hör till någon av de frivilligaförsvarsorganisationerna och är utbildade, tränade och kvalitetssäkrade för att
kunna rycka in när samhällets resurser behöver förstärkas.
Frivilliga Resursgruppen finns i många av landets kommuner och är personer med olika bakgrunder.
Gemensamt är ett samhällsengagemang och viljan att bidra vid påfrestningar och kriser i samhället.

Förutom pandemier, vattenbristoch bränder kan det handla om översvämningar, föroreningar i dricksvattnet,
långvariga elavbrott eller att större olyckor inträffar.
FRG bidrar till att lösa både praktiska och administrativa uppgifter. De kan till exempel hjälpa till med; utrymning, informationsspridning, samverkan och ledning, praktiska uppgifter, till exempel hantering av nödvatten och reservkraft, första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade.

Det är helt kostnadsfritt att vara med i FRG. Staten via Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, ger ekonomiskt stöd till utbildningen, som genomförs av Sveriges Civilförsvarsförbund.


När du blir medlem får du börja med att gå en grundutbildning som omfattar 36 timmar. I den utbildas
du i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att möta människor i kris, att organisera spontanfrivilliga, samt i förebyggande brandskyddskunskap.


Känner du att du skulle passa i FRG och vill göra en insats när det oväntadehänder?
Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse: Frivilliga Resursgruppen (FRG) (msb.se)
Frivilliga Resursgruppen (civil2.se)