Sommarbruks

Statuter


§ 1.

Meritering genom tävlingar i SBK:s bruksgrenar Spår- Sök- Rapport- Skydd- och Patrull; Akl - Elit klass.


§ 2.

Priset är öppet för alla registrerade hundar.

§ 3.

Priset delas ut till det ekipage som uppnått högsta medelpoäng på 4 (eller färre) tävlingar sammanlagt.
T.ex 8,5 + 7,45 + 9,01 + 10 = 34,96

Om flera hundar har samma medelpoäng avgör den högsta medlet i lydnaden sedan specialen.


§ 4.

Priset är ekipagebundet, dvs. en förare + samma hund. Om föraren har flera hundar räknas det

som olika ekipage. Har en hund två olika förare blir det också två olika räkningar.


§ 5.

Priset är evigt vandrande och avser att stimulera till deltagande i officiella tävlingar.

När en förare har 4 inteckningar får denne behålla priset för gott och nytt pris köps in.
(Skall vara samma förare, men kan ha haft olika hundar genom åren).

När priset är fullgraverat tillfaller det den förare som har flest inteckningar ingraverat på priset. (Oavsett vilken hund föraren genom åren haft).

Om flera förare har lika många inteckningar, tillfaller priset den föraren med mest insamlade poäng.

Kostnader vid gravering och inköp av nytt pris står Sollefteå Brukshundklubb för.


§ 6.

Resultatet räknas från max 4 tävlingar under året, 1 januari – 31 december.

§ 7.

Samtliga tävlingar skall varit tävlade för Sollefteå Brukshundklubb, samt skall man vara medlem

när priset delas ut.Instiftat: 2001-01-08
Senast uppdaterat: 2023-03-18

Skicka din ansökan till

bruks@sollefteabhk.se
senast 8/1

Tidigare vinnare


2000   Karola Fängström och Driva

2001   Karola Fängström och Driva
2002   Karola Fängström och Driva
2003   Karola Fängström och Driva
4 inteckningar - Karola erhåller priset för gott
2004   Chritina Sporrong och Musse
2005   Chritina Sporrong och Musse
2006   Helena F Larsson och Izi
2007   Helena F Larsson och Izi
2008   Helena F Larsson och Izi
2009  Chritina Sporrong och Berit

2010  Helena F Larsson och Izi 
4 inteckningar - Helena erhåller priset för gott
2011  Helena F Larsson och Mocca
2012   ingen sökande
2013   Helena F Larsson och Mocca
2014   Christina Sporrong och Berit
2015   ingen sökande
2016   Sophie Eklund och Dio
2017  Helena F Larsson och Brizzie
2018  Helena F Larsson och Brizzie
4 inteckningar - Helena erhåller priset för gott

2019  Helena F Larsson och Brizzie
2021   
2022   ingen sökande