Välkommen till utskottet för lydnad!

Lydnadsgruppen träffas och tränar på klubben onsdagar kl. 18.00. Dessa träningar är ej instruktörsledda.

Utskottsansvariga:
Amanda Olofsman
Sofie Norvall

Kontakt: lydnad@sollefteabhk.se