Välkommen till utskottet för lydnad!

Utskottsansvariga: Amanda Olofsman och Sofie Norvall

Kontakt: lydnad@sollefteabhk.se

Gemensamma träningar startas upp till våren


2023 kommer vi anordna två lydnadstävlingar, en på våren och en på hösten
Klicka på knapparna nedan för mer information och anmälan