Årets Utställningshund Sollefteå BK
Vandringspris

Statuter


§ 1.

Priset är evig vandrande och avser att stimulera till deltagande i officiella utställningar.

§ 2.

Priset är öppet för samtliga registrerade hundar.


§ 3.
Resultaten räknas från de 5 bästa officiella utställningarna med minst tre olika domare.
Den hund som har bäst resultat enligt uträkning koras till årets utställningshund.
Det är okej att tävla om priset med mindre än 5 utställningar men kravet på olika domare kvarstår.


§ 4.
Krav föreligger på medlemskap i Sollefteå Brukshundklubb datumet för samtliga medräknade utställningar, samt det datum då priset delas ut.


§ 5.
Tävlingsperioden är 1/1 - 31/12. Priset delas ut på Sollefteå Brukshundklubbs årsmöte.


§ 6.
Om samma förare vinner priset tre gånger, tillfaller priset föraren och nytt pris skall köpas in.
När priset är fullgraverat tillfaller det den förare som har flest inteckningar ingraverat på priset (oavsett vilka hundar föraren haft genom åren).
Om flera förare har lika många inteckningar, tillfaller priset den av dessa förare som har högst sammanlagda poäng.
Kostnaden för gravyr samt nytt pris då det gamla är fullgraverat eller vunnet 3 gånger står Sollefteå BK för.


§ 7.
Priset är ekipagebundet. Dvs. priset räknas på förare + samma hund. T.ex. har en förare två hundar blir det 2 olika ekipage.
Har en hund två olika förare blir det också två olika ekipage.
Till ekipaget kan räknas av familjen ägda hundar eller som föraren är permanent fodervärd åt.


§ 8.
Poängen från max 5 officiella utställningar läggs samman.
Om två ekipage har lika poäng är det de ekipage som samlat flest poäng på en enskild utställning som vinner.


§ 9.
Poängsättning:

 

Excellent; 10 poäng
Very good; 7 poäng
Good; 3 poäng
CK; 5 poäng

 

1:a placering konkurrensklass; 5
2:a placering konkurrensklass; 4
3:e placering konkurrensklass; 3
4:e placering konkurrensklass; 2

BIR; 20 poäng
BIM; 15 poäng
2:a placering bhkl/btkl; 10 poäng
3:e placering bhkl/btkl; 8 poäng
4:e placering bhkl/btkl; 6 poäng


Certifikat för hund av ras utan krav på provmerit; 10 poäng

Certifikat för hund av ras med krav på provmerit; 15 poäng
Reserv-certifikat; 5 poäng
Nordic show certifikat; 15 poäng
Reserv-Nordic show certifikat; 10 poäng
CACIB; 15 poäng
Reserv-CACIB; 10 poäng
FCI-CACIB-J; 10 poäng
FCI-CACIB-V; 10 poäng


Finaler
För utställning med både BIG och BIS
BIG 1; 10 poäng
BIG 2-4; 5 poäng
BIS 1; 10 poäng
BIS 2-4; 5 poäng

För utställning med bara BIS
BIS 1; 20 poäng
BIS 2-4; 15 poäng

 

Under året vunna titlar
SUCH för hund av ras utan krav på provmerit; 20 poäng
SUCH för hund av ras med krav på provmerit; 30 poäng

CIB-J; 15 poäng
CIB-V; 15 poäng
Svensk vinnare/junior/veteran; 10 poäng


§ 10.

 Om tveksamhet uppstår beträffande tolkningen av föreliggande stadgar, avgör Sollefteå BK:s styrelse.


§ 11.
Vandringspriset är skänkt av Sophie Eklund och Peter Sundberg som äger rätt att själv tävla om priset.


Instiftat 2013-01-08
Senast uppdaterat: 2022-11-01


Skicka din ansökan till

utstallning@sollefteabhk.se
senast 8/1

Stort Grattis till 2022 års vinnare Marie Karlström och Svea!


Tidigare vinnare

2012   Sophie Eklund och Dio
2013   Bibbi Sondell och Irma
2014   Bibbi Sondell och Irma

2015   Malin -kallunki och Yazhi

2016   Mikaela Stenered och Lotus
2017   Mikaela Stenered och Lotus

2018 Tori Malm och

2019 Sophie Eklund och Kylie

2020 ingen sökande pga Covidpandemi

2021 Sophie Eklund och Kylie
3 inteckningar - Sophie behåller priset och nytt köps in
2022 Marie Karlström och Svea