Patrullhund

Patrullhundens främsta uppgift är att, med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer inom ett bevakningsområde. Hunden tränas att, från fasta platser och i rörelse, tydligt markera ljud i terrängen. Hunden kan på mycket långa
avstånd höra en människa som rör sig och därmed varna sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Vill du göra nytta? Är du den vi söker?

Gillar du att vara ute i skog och mark?
Är du van att vara aktiv och gillar att röra på dig?
Har en arbetsvillig hund?
Är du intresserad av att bli soldat i ett hemvärnsförband?
Är du 18 år eller äldre?
Är svensk medborgare och kan krigsplaceras?
Beredd att använda skjutvapen?
Är du intresserad av att utbilda dig och din hund,
och göra en insats som hundförare i hemvärnet?

Då kan en patrullhundsutbildning vara något för dig!


Kontakta tjänstehundsansvarig för mer information.
Sophie Eklund, 070-515 47 07


Behovet av hundar och hundförare är stort i hela Sverige och så även i Västernorrland.
Är du intresserad av att prova på patrullering eller att delta på träning? Tveka inte att ta kontakt!


Patrullhundskurs
Innan kursen startar genomgår hunden ett anlagstest som består av följande moment:
Hälsning, Samarbete med okänd person, Hantering med lyft, Socialt engagemang, Engagemang med aktivitet (föremålssök), samt Skottprov.

Kursen pågår sedan vanligen under sommarhalvåret och avslutas med ett behörighetsprov.
Kursens omfattning beror på vilken typ av kurs man valt att gå, från att bara vara på helger till internatkurs hela veckor.
Gemensamt för alla kurser är att det ställs stora krav på ekipaget att träna hemma emellan kurstillfällena.
Utbildningen till pratrullhund är gratis, och det utgår en dagersättning, reseersättning och fri kost och logi under kursen.
Kursen avslutas med ett behörighetsprov som genomförs under två dagar och där natten emellan spenderas i tält med sin hund.
Under behörighetsprovet testas följande moment:
Samarbete, hantering och inmönstring, Fast bevakningsprov, Fast bevakning med ljud och följa upp markering (påvis), Patrullering med vind, Patrullering med vind och ljud, Patrullering med spårupptag och spår, Skottest, Uppkoppling i fält och förläggning, samt Funktionell lydnad.


Krav på hunden
Hundens mankhöjd skall vara minst 40 cm och högst 65 cm.
Hunden ska vid behörighetsprovet vara minst 18 månader och inte ha fyllt 5 år.
Hunden ska ha lämpligt hårlag, vilket innebär underull och täckhår. Hunden ska vara skottfast.
Hunden ska vara röntgad med godkänd status avseende armbågsleder och höftleder.
Hunden ska vara ID-märkt och vaccinerad enligt gällande SKK bestämmelser. En blandrashund ska ha en tävlingslicens.


Krav på hundföraren
Föraren ska vara svensk medborgare och minst 18 år. Personen måste ha den fysiska status som tjänsten kräver.
Personen ska vara disponibel för tjänstgöring i hemvärnet och vara godkänd vid säkerhetskontroll.
Personen ska vara medlem hos Svenska Brukshundklubben under kursen, samt under hela sin tid som hundförare i Hemvärnet.

Utbildning av hundföraren
Patrullhundkursen utbildar hund och förare tillsammans på hundens uppgifter i försvaret och är något alla nya hundar
måste genomgå, även om föraren haft patrullhund sedan tidigare.
Som ny hundförare, som inte sedan tidigare genomgått någon form av militär grundutbildning (tex
värnplikt eller GMU), behöver man genomgå en GU-F och en HFU.
GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga) är en två veckor lång utbildning avsedd för hemvärnets specialistbefattningar (t.ex
signalist, kock, mc-förare, hundförare, lastbilsförare). Mer information om GU-F finns på frivilligorganisationernas samlade utbildningsportal
http://www.frivilligutbildning.se/guf
Hundförarutbildning (HFU) är en obligatorisk del av grundutbildningen.
HFU ska genomföras innan verksamhet i förbandet påbörjas, men efter genomförd GU-F.
Det är rekommenderat att man har genomfört två tredjedelar av patrullhundskursen för att få
behållning av hundförarutbildningen. Läs mer om HFU här: Hundförarutbildning


Efter kursen
Efter kursen placeras man i ett förband som Soldat med hund i antingen ett bevakningskompani (fyradygnsavtal)
eller insatskompani (åttadygnsavtal). Man börjar med en introduktionsutbildning och efter den tillträder
man sin befattning och deltar i hemvärnets normala verksamhet. Har man ett fyradygnsavtal deltar man på en
övning under fyra dagar. Har man åttadygnsavtal deltar man i en eller två krigsförbandsövningar på
totalt åtta dagar (normalt en på våren och en på hösten.)
Efter ett fullgjort fyradygnsavtal erhåller hundföraren en premie på 3500kr skattefritt och hunden (hundägaren) lika mycket.
Efter fullgjort åttadygnsavtal erhåller hundförare och hund 7000 kr skattefritt vardera.

Mer information om patrullhund finns att läsa här: Patrullhund - Svenska Brukshundklubben


Du kan också kontakta SBK:s försvarsmaktsombud för att få mer information om
utbildningen och vilka kurser som finns i ditt närområde.
Militärregion Nord – Försvarsmakten: Marianne Dahlin Tel: 0702-45 92 49