Statuter för Sollefteå BK:s vandringspris
Lydnadsklasser


Tävlingar ingående i bedömningen är förarens 5 bästa officiella tävlingar per år.

Vandringspriset räknas på föraren. Till ekipaget räknas av familjen ägda hundar eller som
föraren är permanent fodervärd åt.

Ekipage som först får 4 inteckningar samtidigt avgör den högsta medelpoängen på enskild tävling.


Poängberäkning:
Man tar medelpoängen från varje tävling och lägger ihop dem.
Lydnadsklass III och Elits medelsumma multipliceras med 1,1
t.ex 8,21+8,03+8,25+8,5+9 = 41,99 x 1,1 = 46,189
Lydnadsklass I och II är slut summan lika med medelpoängen.


Den som får en inteckning i vandringspriset erhåller en minnesgåva som föraren alltid får behålla.Priset instiftat: 
Statuterna senast uppdaterade: 2001-12-30


Skicka din ansökan till

lydnad@sollefteabhk.se
senast 8/1

2012  Helena F Larsson och Mocca

2013  Helena F Larsson och Mocca

2014   Petra Buhr och Nittro

2015   Lina Westman och Bison

2016   Sophie Eklund och Dio
2017 Helena F Larsson och Brizzie
2018 Helena F Larsson och Brizzie
4 inteckningar - Helena erhåller priset för gott
2019 Helena F Larsson och Brizzie
2020 Helena F Larsson och Lime
2021 Sofie Norvall och Hugo


Stort Grattis till 2022 års vinnare Sophie Eklund och FM Pansy!


Tidigare vinnare

1996   Anna-Sara Bodén

1997   Kjell-Åke Persson och Cob

1998   Britt-Marie Pettersson och Anja
1999   Britt-Marie Pettersson och Anja

2000  Karola Fängström och Driva

2001   Birgitta Björling och Zai

2002   Christina Sporrong och Musse

2003   Jenniefer Ericsson och Kelly

2004   Helena F Larsson och Izi

2005   Jeanette Lidqvist och Tasty

2006   Jeanette Lidqvist och Tasty & Vittra

2007 Helena F Larsson och Izi

2008 Maria Hillbom och Emil

2009 Marcus Hjortsberg och Ace

2010 Helena F Larsson och Mocca

2011 Helena F Larsson och Mocca

4 inteckningar - Helena erhåller priset för gott