Årets Utställningsveteran Sollefteå BK
Vandringspris

Statuter


§ 1.

Priset är evig vandrande och avser att stimulera till deltagande i officiella utställningar.


§ 2.
Priset är öppet för samtliga registrerade hundar över 8 år.


§ 3.
Resultaten räknas från de 5 bästa officiella utställningarna med minst tre olika domare.
Den hund som har bäst resultat enligt uträkning koras till årets utställningsveteran.
Det är okej att tävla om priset med mindre än 5 utställningar men kravet på olika domare kvarstår.


§ 4.
Ekipaget skall delta i veteranklass vid samtliga medräknade utställningar.


§ 5.
Krav föreligger på medlemskap i Sollefteå Brukshundklubb datumet för samtliga medräknade utställningar, samt det datum då priset delas ut.


§ 6.
Tävlingsperioden är 1/1-31/12. Priset delas ut på Sollefteå Brukshundklubbs årsmöte.


§ 7.
Om samma förare vinner priset tre gånger, tillfaller priset föraren och nytt pris skall köpas in.
När priset är fullgraverat tillfaller det den förare som har flest inteckningar ingraverat på priset (oavsett vilka hundar föraren haft genom åren).
Om flera förare har lika många inteckningar, tillfaller priset den av dessa förare som har högst sammanlagda poäng.

Kostnaden för gravyr samt nytt pris då det gamla är fullgraverat eller vunnet 3 gånger står Sollefteå BK för.

§ 8.
Priset är ekipagebundet. Dvs. priset räknas på förare + samma hund. T.ex. har en förare två hundar blir det 2 olika ekipage.
Har en hund två olika förare blir det också två olika ekipage.
Till ekipaget kan räknas av familjen ägda hundar eller som föraren är permanent fodervärd åt.


§ 9.
Poängen från max 5 officiella utställningar läggs samman.
Om två ekipage har lika poäng är det de ekipage som samlat flest poäng på en enskild utställning som vinner.

Poängsättning:

Excellent 10 poäng
Very good 7 poäng
Good 3 poäng
CK 5 poäng

1:a placering konkurrensklass; 5
2:a placering konkurrensklass; 4
3:e placering konkurrensklass; 3
4:e placering konkurrensklass; 2

Bästa veteran 20 poäng
BIR 20 poäng
BIM 15 poäng
2:a placering bhkl/btkl 10 poäng
3:e placering bhkl/btkl 8 poäng
4:e placering bhkl/btkl 6 poäng

Certifikat för hund av ras utan krav på provmerit 10 poäng
Certifikat för hund av ras med krav på provmerit; 15 poäng
Reserv-certifikat 5 poäng
Nordic show certifikat 15 poäng
Reserv-Nordic show certifikat 10 poäng
FCI-CACIB-V; 10 poäng

 

Best in show veteran
BIS veteran 1; 20 poäng
BIS 2-4; 15 poäng

 

Bäst i gruppen och Best in show
För utställning med både BIG och BIS
BIG 1; 10 poäng
BIG 2-4; 5 poäng
BIS 1; 10 poäng
BIS 2-4; 5 poäng
För utställning med bara BIS
BIS 1; 20 poäng
BIS 2-4; 15 poäng

 

Under året vunna titlar

SUCH för hund av ras utan krav på provmerit; 20 poäng

SUCH för hund av ras med krav på provmerit; 30 poäng

Utställningschampionat i annat land; 20 poäng

CIB-V; 15 po

Svensk vinnare/veteran; 10 poäng

 

 

 

Priset är instiftat av utskottet för utställning, December 2022

Instiftat 2022-12-22
Senast uppdaterat: 2022-12-22


Skicka din ansökan till

utstallning@sollefteabhk.se
senast 8/1

Tidigare vinnare

2022 Ingen sökande