Tjänstehund – Samhällsnyttiga hundar och förare


Svenska Brukshundklubben - en frivillig försvarsorganisation

SBK är en av 18 ideella organisationer som har i uppgift att sprida totalförsvarsinformation
samt att rekrytera och utbilda frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret.
Svenska Brukshundklubbens uppgift är att utbilda patrullhundar med förare till
Försvarsmakten, räddningshundar med förare på uppdrag av MSB, samt

sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket.

Som medlem i SBK har du även möjlighet att gå med i FRG – Frivilliga Resursgruppen.

Du kan läsa mer om frivilliga försvarsorganisationer här: Frivilliga försvarsorganisationer (msb.se)

och här: Frivilligutbildning.se


Tjänstehundsansvarig Sollefteå Brukshundklubb
Sophie Eklund Tel: 070-515 47 07, tjanstehund@sollefteabhk.se