Fyll i formuläret med din ansökan senast 8/1

 
 
 
 
 
 
 
 

Årets Rallylydnadshund Sollefteå BK
Vandringspris

Statuter

§ 1.

Priset är evigt vandrande och avser att stimulera till deltagande i officiella tävlingar.


§ 2.

Priset är öppet för samtliga hundar, både registrerade och oregistrerade.

Tävlingslicens krävs.

§ 3.

Resultaten räknas från de 3 bästa officiella tävlingarna.
Den hund som har bäst resultat enligt uträkning koras till årets rallyhund.
Det är okej att tävla om priset med mindre än 3 tävlingar.


§ 4.

Karv föreligger på medlemskap i Sollefteå Brukshundklubb datumet för samtliga medräknade

tävlingar, samt det datum då priset delas ut.

Krav finns även på att ekipaget skall tävlat för Sollefteå BK vid samtliga medräknade

tävlingar.

§ 5.

Tävlingsperioden är 1/1-31/12.

Priset delas ut på Sollefteå Brukshundklubbs årsmöte.


§ 6.

Om samma förare vinner priset tre gånger, tillfaller priset föraren och nytt pris skall köpas in.
När priset är fullgraverat tillfaller det den förare som har flest inteckningar ingraverat på

priset (oavsett vilka hundar föraren haft genom åren).

Om flera förare har lika många inteckningar, tillfaller priset den av dessa förare som har högst

sammanlagda poäng.


§ 7.

Priset är ekipagebundet. Dvs. priset räknas på förare + samma hund. T.ex har en förare två
hundar blir det 2 olika ekipage. Har en hund två olika förare blir det också två olika ekipage.
Till ekipaget kan räknas av familjen ägda hundar eller som föraren är permanent fodervärd åt.


§ 8.

Kostnaden för gravyr samt nytt pris då det gamla är fullgraverat eller vunnet 3 gånger står

Sollefteå BK för.


§ 9.
Poängsättning:


Nybörjarklass
90-100 poäng: 4 poäng
80-89 poäng: 3 poäng
70-79 poäng: 2 poäng


Fortsättningsklass
90-100 poäng: 5 poäng
80-89 poäng: 4 poäng
70-79 poäng: 3 poäng


Avanceradklass
90-100 poäng: 6 poäng
80-89 poäng: 5 poäng
70-79 poäng: 4 poäng


Mästarklass
90-100 poäng: 7 poäng
80-89 poäng: 6 poäng
70-79 poäng: 5 poäng
100 poäng ger 2 extra poäng


3st kvalificerande resultat i en klass (diplom) ger 1 extra poäng
Poängen från max 3 officiella tävlingar läggs samman.

Om två ekipage har lika poäng är det de ekipage som samlat flest poäng på en enskild tävling som vinner.


§ 10.

Vandringspriset är instiftat av Rallylydnadssektorn 2013 i Sollefteå BK.

Om tveksamheter uppstår beträffande tolkningen av föreliggande stadgar, avgör

Sollefteå BK:s styrelse.Instiftat: 2013-10-27
Senast uppdaterade: 2013-10-27


Stort Grattis till 2023 års vinnare Amanda och Eva som fick lika många poäng.
Inteckning i priset får Amanda Olofsman med Manhofs Amazing Minifox med högst poäng på enskild tävling.

Delad 1a: Eva Medin med Cleo
2:a Sandra Bergman med Luna
3:a Johanna Hagberg med Navi


Tidigare vinnare

2022 Jenny Holmgren och Lou
2021
2020
2019
2018   Angelica Abrahamsson och Meija
2017   Sophie Eklund och Dio
2016   Jenny Holmgren och Kola
2015   Jenny Holmgren och Kola
2014   Marina Hägglund och Alaja
2013   Jeanette Lidqvist och Tasty