Studiefrämjandet bjuder in till en föreläsningsseria om hundar.
Klubbens medlemmar har möjlighet att se dessakostnadsfritt tillsammans på klubben!