Välkommen till utskottet för utbildning!

Vi arbetar med att skapa utbildningar för både hundägare och våra instruktörer

Utskottsansvarig:
Lone Holm
Helena Forsström

Kontakt: kurser@sollefteabhk.se