Välkommen till utskottet för utbildning!

Vi arbetar med att skapa utbildningar för både hundägare och våra instruktörer

Utskottsansvarig: Lone Holm och Helena Forsström
Kontakt: kurser@sollefteabhk.se