Välkommen till Köksgruppen!

Ansvariga:
Styrelsen


Kontakt:

En viktig del för trivsel är fika! Vi i köksgruppen ansvarar för inköp av fika till klubben.
Vi försöker i den mån vi hinner att ordna med fika inför tävlingar och andra aktiviteter.
Vill du hjälpa till att baka eller sälja fika vid något evenemang så tveka inte att kontakta oss i köksgruppen.