Välkommen till Stugfogdens sida!

Ansvarig: Björn Ekvall

Kontakt:

Stugfogdens ansvar är att hålla koll och meddela styrelsen när något på klubben behöver repareras.
Stugfogden ser till att gräsklipparna är i ett bra skick och ombesörjer reparation vid behov.